LogoTre
Lindholt Data
- 36 år med data så folk forstår det.
Klikk + i venstremenyen for å åpne undermenyer. OS Unknown leser Unknown
Skip Navigation Links.   
 

Manualer

Her finner du brukerveiledninger til proigammer og utstyr.

Disse er i PDF format og åpner seg normalt i eget vindu eller skilleark. På noen PCer må de lastes ned eller åpnes separat. Følg med på skjermen.

Led-Sau for PC komplett Her.
Led-Sau på PDA komplett Her.
Synkroniser PDA via nett Her..
PDA PT 32W Komme i gang Her.
PDA PT32W teknisk Her.
PDA GT I 700 komplett Her.
Nautiz X5 Komme i gang Her..
Led-Vekt komplett Her.

Alle disse skal oppdateres her når det skjer endringer.


For mer informasjon, ring oss på telefon 625 96048 eller Ring Per på Skype