LogoTre
Lindholt Data
- 36 år med data så folk forstår det.
Klikk + i venstremenyen for å åpne undermenyer. OS Unknown leser Unknown
Skip Navigation Links.   
 

Led - Sau

Detaljert beskrivelse av programmet gjennom året.
Paringstida
 • Programmet regner incest. Liste over de 8 aktuelle værer rangert etter innavlsgrad for elitesøyer.
 • Kladdeliste og / eller upara-liste for bruk under paring.
 • Egen registrering av semin med omløp og semintidspunktberegning.
 • Kategoriserer for semin,elite og prøvevær.
 • Henter værkatalog med nyeste indekser fra internett.
 • Lager anbefalt paringslister som tar hensyn til inavl.
 • Lister ut dyr aktuelle for omløp.
 • Lister ut omløpte dyr.
 • Lister ut inavlsgrad etter paring.
 • All paring/semin kan også registreres på håndholdt PDA inkludert prioriterte værer.
Vinter før lamming
 • Registrering av scannet lammetall, kan lese nummer fra panelantenne.
 • Viser fødeliste og lammingsfrekvens, samt dager til lamming nå. 
 • Scannet lammetall kan registreres på lesestav for el-øremerker eller PDA.
Lamming
 • Lister ut fødeliste.
 • Kladdeliste lamming med advarsel for lammingsvansker i fjor.
 • Hurtigoppslag på mor/barn, resultat så langt.
 • Årsoversikt med sum og snitttall i år og tidligere år.
 • Rask og sikker registrering av lammingsopplysninger og endringer (død) på lam.
 • Alt dette finnes også på PDA og kan registreres og slåes opp der.
Veiing, beiting
 • Rask registrering av vårvekter fra god kladdeliste.
 • Slipping til forutbestemt beite sammen med veiing, eller samlet etterpå.
 • Dagbok for beitesessongen og resten av året, med viktige hendelser. (Kan også summere mengder).
 • Sortering på beiter.
 • Mangle- og hjemmelister som er lettleste.
 • Tilsynskart som viser sett sau og radiobjeller.
 • Registrering av gjenfinning og høstvekter.
 • Med Led-vekt veier programmet direkte trådløst fra vekta.
 • Ovenstående kan også gjøres på PDA med eller uten leser for el-øremerker.
 • Leser vekter fra elektroniske vekter og lesestav for el-øremerker.
 • Sorterer ved veiing både manuelt og automatisk på flere vekter.
Slakting generasjonsskifte
 • Beregner tilvekst, sum og snittresultater.
 • Beregner slaktemodne for rett innmelding til slakt.
 • Foreslår aktuelle kåringskandidater ut fra indekser og vekt.
 • Plukker ut søyer med lav produksjon. Du setter kriterier.
 • Foreslår livlam, du setter kriterier.
 • Skriver ut kåringsskjema.
Diverse gjennom året
 • Statistikker og grafer over det meste av produksjon og tap.
 • Rangsjerer brukte værer og søyer.
 • Rangerer brukte værer etter døtres resultater.
 • "Huskelapp".
 • KSL og helserapport.
 • Status i fjøset med aktuelle opplysninger.
 • Gruppering som kan filtrere rapportene og brukes til sortering.
 • Også PDA-utgaven har status og noen oppslag.
 • Filtrering av utskrifter etter rase, beite eller grupper.
 • Egendefinerte rapporter som kan lagres for senere bruk.
 • Fôrplan, beregner utforing i 4 perioder for 4 dyregrupper.

Se også skjermbilder.


For mer informasjon, ring oss på telefon 625 96048 eller Ring Per på Skype