LogoTre
Lindholt Data
- 36 år med data så folk forstår det.
Klikk + i venstremenyen for å åpne undermenyer. OS Unknown leser Unknown
Skip Navigation Links.   
 

Led - Sau

Programmet er konstruert for å følge deg gjennom hele året.
Oversiktlig venstremeny som er sessongstyrt, gir rask tilgang til de til en hver tid mest brukte valg enten det er vinter, vår, sommer eller høst. Først ute med støtte til ny teknologi.
Bilde sauer
 • Raskt å komme i gang.
 • Enkelt å bruke.
 • Enkle kladdelister for bruk ved manuell inntasting.
 • Rask inntasting med kontroll av det som tastes.
 • Leser fra eksterne øremerkelesere.
 • Hjelp ved all registrering.
 • Gode oversiktsbilder med aktuelle oplysninger.
 • KSL rapport.
 • Tilsynskart.
 • Mange beregninger og hjelpeutskrifter.
 • Importerer og eksporterer data til og fra det meste av det som er mulig. F.eks. slaktedata og indekser fra internett.
 • Leser veiedata og andre opplysninger fra elektroniske vekter og lesestav for el-øremarker.
 • Veier selv med PC ved bruk av Led-Vekt.
 • Egen versjon for håndholdt PDA for både oppslag og registrering av de fleste opplysninger i felt.
 • Sikkerhetskopi til nett.

Se detaljer for å få vite mer, skjermbilder for å se hvordan det ser ut. Du kan også laste eller bestille demo under bestilling.

Pris kr 1500,- + mva

For mer informasjon, ring oss på telefon 625 96048 eller Ring Per på Skype